Археологически музей Созопол


Информация

Археологическият музей в Созопол е създаден през 1961 година в сградата на храм "Свети Кирил и Методий".
От август 1978 година ползва зали и в Културния дом на града. В музея са представени материали от праисторията, античността и средновековието, проследяващи развитието на материалната и духовна култура на населението, обитавало територията на града от V-IV хилядолетие преди Христа до XVII век. 


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>