Природозащитен център „Пода“


Информация

Местността „Пода“ се намираща се на юг от Бургас. Тя е обявена за защитена територия през 1989 година със заповед на Министерството на околната среда и водите. Стопанисва се от Българското дружество да защита на птиците. „Пода“ е първата защитена територия в България, предоставена за стопанисване на неправителствена организация. На над 100 хектара виреят над 259 вида птици. 
Природозащитен център „Пода“ е отворен целогодишно. Посетителите могат да наблюдават редките видове птици без да ги обезпокояват. Изградено е и покрито укритие, което дава възможност за ползване независимо от метеорологичните условия.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>