Археологически музей – Несебър

ул. "Месамбрия" 2А


Информация

Археологическият музей в Несебър е създаден през 1956 година, като първоначално се помещава в църквата „Св. Йоан Кръстител”. В новата си сграда, строена специално за музей по проект на арх. Христо Коев, той се премества през 1994 год. 
В експозицията „Несебър през вековете“ са представени многобройни паметници на културата, илюстриращи историята на античната Месамбрия и средновековния Несебър. 
Експозиционната площ на музея включва фоайе и четири зали: Месамбрия и траките, Понтийският полис Месамбрия, Месембрия в пределите на Рим, Византия и България, и иконна зала.
Във фоайето се намира Дипломата, удостоверяваща вписването на Стария Несебър в Списъка на паметниците на световното културно наследство от 9 декември 1983 г.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>